Cơ Cấu Tổ Chức

Cơ cấu tổ chức hoạt động của Liên Đoàn Judo Thành Phố Hồ Chí Minh

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Liên đoàn Judo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức theo

Điều lệ Quyết định số 6462/QĐ – UBND.

 

Tag:

Các tin khác