Dạy Judo Tự Vệ Online

Dạy Judo tự vệ thông qua các clip. Dạy phương pháp ứng dụng khoa học vào việc học Judo (KAPPO).

Dạy Judo tự vệ thông qua các clip.

 

Dạy phương pháp ứng dụng khoa học vào việc học Judo (KAPPO).

 

1.     Các clip lấy trên You Tube hay các trang về Judo trên thế giới.

(người phụ trách chuyên môn kỹ thuật sẽ chịu trách nhiệm phần này)

 

2.     ThS. Nguyễn Phan Dũng: phụ trách các thông tin và bài biết về kết quả nghiên cứu Judo trong và ngoài nước.

Tag:

Các tin khác