Bài 1: Judo cơ bản

Các bài tập cơ bản khi mới làm quen với môn võ judo

Các bài tập cơ bản khi mới làm quen với môn võ judo.

Hướng dẫn

Tag:

Các tin khác