TIẾP ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BỘ VĂN HÓATHỂ THAO VÀ DU LỊCH

Vào lúc 9 giờ ngày 28-09- 2015, Liên đoàn Judo Thành phố Hồ Chí Minhtiếp đoàn công tác của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Vào lúc 9 giờ ngày 28-09- 2015, Liên đoàn Judo Thành phố Hồ Chí Minhtiếp đoàn công tác của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Nội dung về mô hình hiệu quả xã hội hóa của Liên đoàn Judo Thành phốHồ Chí Minh.

Tag:

Các tin khác